Lux Aeterna

Uruppförande
Datum: 
2017-10-14 16:00
Tonsättare: 
Matthew Peterson
Place: 

Stockholm ̣̣– Ersta Kyrka

Musiker: 
Gustaf Sjökvists Kammarkör, dir. Per Borin
Besättning: 
SATB dubbelkör a capella