Mirage (altoguitar & electronics)

Uruppförande
Datum: 
2019-04-27 18:00
Tonsättare: 
Martin Svensson
Place: 

Malmö ̣̣– Red Room, IAC

Musiker: 
Stefan Östersjö
Besättning: 
Altgitarr och elektronik