Svävar över äng

Uruppförande
Datum: 
2019-10-06 18:00
Tonsättare: 
Maria Lithell Flyg
Place: 

Västerås ̣̣– Västerås Domkyrka

Musiker: 
Adolf Fredriks flickkör och slagverkare Anders Åstrand under ledning av Fredrik Winberg
Besättning: 
diskantkör och marimba