Lyssna Känna...

Uruppförande
Datum: 
2018-05-12 11:30
Tonsättare: 
Lei Feng Johansson
Place: 

Lödöse ̣̣– Lödöse Museum

Musiker: 
Duo Gelland
Besättning: 
Två violiner