und eine Springflut...

Uruppförande
Datum: 
2018-09-15 15:00
Tonsättare: 
Klas Torstensson
Place: 

Oskarshamn ̣̣– Oskarshamns kyrka

Musiker: 
Camerata Nordica
Besättning: 
stråkensemble