På tredje dagen...

Uruppförande
Datum: 
2018-04-15 18:00
Tonsättare: 
Kjell Perder
Place: 

Stockholm ̣̣– Årsta kyrka

Musiker: 
Ars longa, dir David Åberg
Besättning: 
kör och slagverk