Our last words

Uruppförande
Datum: 
2017-10-22 16:00
Tonsättare: 
Kjell Perder
Place: 

Malmö ̣̣– S:t Pauli kyrka

Musiker: 
S:t Johannes Kammarkör, dir Christian Schultze
Besättning: 
Kör och fyra pilgrimsstavar