Det förlorade paradiset

Uruppförande
Datum: 
2020-10-16 12:00
Tonsättare: 
Kjell Perder
Place: 

Lund ̣̣– Domkyrkan

Musiker: 
Lunds Akademiska Kör, dir. Cecilia Martin-Löf
Besättning: 
Kör a cappella