Vater unser

Uruppförande
Datum: 
2017-10-15 17:00
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Lund ̣̣– Allhelgonakyrkan

Musiker: 
Allhelgona Motettkör, stråkkvartett ur Lunds Stadsorkester, dir. tonsättaren
Besättning: 
Blandad kör och stråkkvartett (ny version av Vater unser för kör och Theorb från 2014)