Vad skön du är

Uruppförande
Datum: 
2019-05-11 00:30
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Rostock ̣̣– Sankt Petri kyrka

Musiker: 
Allhelgona Motettkör, dir Johan-Magnus SJöberg
Besättning: 
Blandad kör