Mosaic 1

Uruppförande
Datum: 
2017-10-08 16:00
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Fredericia, Danmark ̣̣– Trinitatis Kirke

Musiker: 
Mattias Rodrick cello, Akademisk Kor Århus under ledning av Ole Faurschou
Besättning: 
Cello och blandad kör