En annan verklighet, tre meditationer för soloflöjt

Uruppförande
Datum: 
2017-11-17 17:00
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Lund ̣̣– Allhelgonakyrkan

Musiker: 
Jörgen Tånnander
Besättning: 
Soloflöjt