Music for Beasts

Uruppförande
Datum: 
2018-01-12 19:00
Tonsättare: 
Daniel Nelson
Place: 

Stockholm ̣̣– Kungliga Musikhögskolan

Musiker: 
Livgardets Dragonmusikkår, David Björkman (dir)