Jag skall vara

Uruppförande
Datum: 
2019-08-18 18:00
Tonsättare: 
Cecilia Franke
Place: 

Hellvi, Gotland ̣̣– Hellvi kyrka, Gotland

Musiker: 
Kören Ad Fontes, Maria Wernberg violin, Henning Fredriksson cello, Dan Eiderfors piano och dir.
Besättning: 
Kör SATB, violin, cello, piano