Fält av tiotusen blommor

Uruppförande
Datum: 
2019-04-12 20:00
Tonsättare: 
Björn Eriksson
Place: 

Härnösand ̣̣– Nymus Live 2019, Fyren(Norrdans), Storgatan 12D, Härnösand

Musiker: 
Björn Eriksson och Tonsättarensemblen