Sånger i vinden

Uruppförande
Datum: 
2018-03-17 15:00
Tonsättare: 
Anna-Lena Laurin, text Björn Bohlin
Place: 

Falkenberg ̣̣– Tångaskolan aula

Musiker: 
Konsert med Mats Jansson och Olle Persson
Besättning: 
Baryton och piano