Projektfinansiering

Göteborgs kommun Projektstödet Pronto

2019-04-24

Det finns två generella projektstöd. Det större projektstödet har två ansökningsperioder per år och där finns det ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Det mindre projektstödet, Pronto, kan du som mest söka 40 000 kronor från. Pronto kan du söka fyra gånger per år och du får snabbare svar än för en större projektansökan.

Vad kan du få projektstöd för?

Projektstödet kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner av teater- och dansgrupper, konsertserier av musikföreningar, uppläsningar av litteraturföreningar och utställningar av konstföreningar.

Stödet går till projekt som

  • är nyskapade inom sin genre
  • vänder sig till en publik i Göteborg
  • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
  • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
  • sker i samarbete med andra aktörer
  • gör nätverksarbete lättare
  • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka projektstöd för?

  • Projekt inom utbildningar. 
  • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade.
  • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust).

Vem kan ansöka om projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Vem kan inte få projektstöd?

Privatpersoner utan F-skattsedel.
Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Om du söker belopp under 40 000 kronor har vi projektstödet Pronto som har kortare handläggningstid och fler ansökningstillfällen.

När kan du ansöka?

Ansök senast klockan 12.00. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Projektstödet Pronto kan du söka två gånger under våren 2019:

Onsdag 30 januari 2019.
Onsdag 24 april 2019.