Warning message

Submissions for this form are closed.

Ansökan FST-stipendium 2017 (för FST-medlemmar)

Ansök senast 30 nov kl. 16.00.

Urvalskriterier:

• Krav
- Den ansökande ska ej ha fått Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium samma år.
- Den ansökande kan inte få FST-stipendium tre år i följd.

• Bedömningspunkter
- Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas.
- Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté som består av tre föreningsmedlemmar samt föreningens ordförande som föredragande utan rösträtt (enligt stämmobeslut 2011-04-08). Stipendiekommittén beslutar även om stipendiebeloppet. De senaste åren har detta varit omkring 50 000 kr.

Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras då även på Medlemssidorna. Utbetalning till stipendiater kan ske tidigast i slutet av december.