Projektfinansiering

EU-stöd för kultursamarbete med Libanon

2014-05-22

Europeiska kommissionen har inom den utvecklingspolitiska verksamheten EuropeAid en aktuell utlysning av stöd för kultursamarbete med Libanon. Målet med utlysningen är att främja ökad dialog och utbyte mellan kulturer och samhällen för att främja ömsesidig förståelse och att personer närmar sig varandra genom kulturellt utbyte och samarbete. Stöd kan sökas för kulturprojekt som äger rum i Libanon. Ansökan kan göras av antingen libanesiska föreningar/organisationer eller dess partner i EU:s medlemsländer och/eller länder inom den europeiska grannskapspolitiken och ställs till Libanons EU-delegation i Bryssel. 

Aktiviteter som kan ingå i ansökan är följande:

  • Aktiviteter och evenemang (inom musik, dans, sång, teater etc.), utställningar, tävlingar, workshops, projekt inom nya medier, som syftar till att främja interkulturellt utbyte och samarbete och dialog, särkskilt mellan unga från olika länder och Libanon samt kapacitetsuppbyggnad inom kultursektorn.
  • Aktiviteter som syftar till att underlätta och stärka kontakter och nätverkande mellan libanesiska konstnärer och europeiska konstnärer och organisatörer av internationella mässor, biennaler och festivaler samt/eller aktiviteter som ökar kunskapen om libanesiska konstnärer och kulturaktörer i utlandet genom möten och utbildningsaktiviteter som äger rum i Libanon.

Sista ansökningsdatum är den 22 maj och total budget för utlysningen är 100 000 euro.