byst.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Wilhelm Peterson-Berger. Foto: Andreas Jarl.