2013-12-05
Thomas Jennefelt tar emot Lidholmpriset vid akademiens högtidssammankomst 2013.
Foto: Urban Wedin

Thomas Jennefelt tilldelas Ingvar Lidholmpriset

Tonsättaren Thomas Jennefelt har tilldelas årets Ingvar Lidholmpris för sin mångsidiga verksamhet inom det svenska musiklivet. Priset delades ut av Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst.

Priset instiftades av Kungl. Musikaliska akademien till Ingvar Lidholms 90-årsdag och tilldelas en svensk tonsättare eller annan musikperson som i Ingvar Lidholms anda på ett utmärkande sätt verkat för den nya musiken.

2013 års pris tilldelades Thomas Jennefelt med motiveringen:

"Thomas Jennefelt tilldelas Ingvar Lidholm-priset för sin mångsidiga verksamhet inom det svenska musiklivet. Han är en av våra främsta tonsättare idag och har i synnerhet rönt stora framgångar som körtonsättare, även internationellt. Hans musik präglas av patos, idérikedom och utpräglad känsla för den mänskliga röstens uttrycksmöjligheteter. Under många år har han även varit program- och idéansvarig för Eric Ericsons kammarkör. Dessutom har han genom sitt fackliga engagemang arbetat för att främja tonsättarnas rättigheter. Thomas Jennefelt är också en engagerad ledamot av Kungl. Musikaliska akademien, och har under många år varit dess vice preses."

2011 års Ingvar Lidholmpris tilldelades Daniel Börtz.