År 2018 firar FST 100 år

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) grundades 1918 av ett trettiotal av sekelskiftets verksamma tonsättare, med ändamål att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. I hundra år har föreningen arbetat för att tillgängliggöra och sprida såväl ny som äldre svensk musik och främja den musikaliska mångfalden, i Sverige och internationellt. År 1918 bestod FST av 34 medlemmar. Idag är föreningen en sammanslutning av närmare 400 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området.

Den svenska konstmusiken rymmer allt från opera, orkesterverk och kammarmusik till ljudkonst, elektronisk musik och improvisation. År 2018 firar Föreningen Svenska Tonsättare 100 år. Det vill vi fira tillsammans med hela musik- och kultursverige. En manifestation för konstmusiken med arrangemang i hela landet, under hela jubileumsåret, på såväl beprövande som obeprövade arenor.

Välkommen till #fst100! 

Facebook: @svenskatonsattare
Twitter: @fst_tonsattare
Instagram: @svenskatonsattare

För mer information om jublieumsplaneringen och förslag till samarbeten, kontakta projektledare Anna Cokorilo: anna.cokorilo [at] fst.se eller 070-6025115