Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Helge Ax:Son Johnsons stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...

Stockholms läns landsting: projektstöd

Projektfinansiering

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Musikverket: Projektbidrag

Projektfinansiering

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet....

Uppsala kommun: Projektstöd

Projektfinansiering

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Region Stockholm: Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin

Projektfinansiering

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnad...

 

Göteborgs kommun: Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.
 

...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: scenkonstföreställningar

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: konserter

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Konstnärsnämnden: Projektbidrag

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

...

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

Pages