Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Anna Ahrenbergs fond

Stipendier

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:
...

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2017

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...

Anna Ahrenbergs Grez-stipendium för yrkesverksamma musiker och tonsättare

Stipendier

Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing - stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare....

Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing-stipendium

Stipendier

Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg....

Nominera till Järnåkerstipendiet 2017 - senast 15 september

Stipendier

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori....

Konstnärsnämnden Residens i utlandet

Stipendier

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Region Uppsalas kulturstipendier

Stipendier

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier....

Nominera till Stockholm stads kulturpriser 2018

Stipendier

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv....

 

Sök Stockholms stads kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2018

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...
 

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2018

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...

Utlysning av Stora Christ Johnson-priset 2018

Stipendier

Christ Johnson priset utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter....

Nominera till Järnåkerstipendiet 2018 senast 16 september

Stipendier

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar varje år ut ett antal Järnåkerstipendier varav ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av sven...

Sök 2018 års Stim-stipendium

Stipendier

Under perioden 20 augusti – 21 september kl 15.00 är alla Stimanslutna upphovspersoner varmt välkomna att söka Stimstipendium via ett webbformulär på ’

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium musik 2019

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

...

Järnåkerstipendiet 2019

Stipendier

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar varje år ut ett antal Järnåkerstipendier varav ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av sven...

Stockholms stads kulturstipendium

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, musikdramatik och litteratur....

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Region Västra Götaland: Residency at Home

Stipendier

För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete,...

Konstnärsnämnden: Krisstipendium

Stipendier

Stipendium till följd av intäktsbortfall

Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda ko...

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

...

Stimstipendium

Stipendier

Varje höst delar Stim ut stipendier till upphovspersoner och nu är ansökan öppen. Stims årliga stipendier är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och mottogs förra året av 131 anslutna. I år förstärke...

Pages