Projektfinansiering

Turnébidrag till fria musikgrupper

2017-10-05

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

VEM KAN SÖKA?
Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?
Bidrag för nationella turnéer kan sökas för kostnader för främst resor och logi. Bidrag kan ej sökas för gager och arvoden till musiker för konsertframträdanden. Turnén bör som regel omfatta minst bekräftade fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.

Bidrag för internationella turnéer kan sökas för kostnader för resor, visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre bekräftade konserter för att beviljas stöd.

I bidragsgivningen prioriteras nationella och internationella turnéer som påbörjas tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING
Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.