Projektfinansiering

Stockholms läns landsting verksamhetsbidrag 2017

2017-09-01

De verksamheter som beviljas stöd från Stockholms läns landstings kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år.

Vilka kan söka?

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor som är hemmahörande i och har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län. 
 

Vilken typ av verksamhet kan beviljas stöd?

Verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet
Verksamheter som är kontinueliga och stabila

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.