2015-07-19

Under sommaren har en debatt om repertoaren vid svenska orkesterinstitutioner seglat upp i svenska media. I en artikel i Aftonbladet 17 juli uppmärksammas den Repertoarstatistik för svenska orkesterinstitutioner som FST och Kvast publicerade i maj. Artikeln diskuterar hur det kan komma sig att Johannes Brahms är den mest spelade tonsättaren säsongen 2014-15, och vilka mekanismer som styr vilken repertoar som framförs av svenska orkestrar och operahus. Läs hela artikeln på Peak Brahms.

Pages