Projektfinansiering

Kulturrådet Fonogramstöd

2017-09-12

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media.

 

Vem kan söka?

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel som ägnar sig åt professionell utgivning av musik. Bidrag kan även beviljas fonogramproducent verksam i annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

 

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

 

Ljudprov

Till ansökan ska sökande skicka in ett ljudprov som består av inspelningar av låtar som ingår i produktionen som ansökan avser. Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt. Om ansökan avser större orkestrala verk eller annan konstmusik där det inte går att framställa något ljudprov i förväg, ska istället partitur skickas in.

 

Ansökan

Ansökan ska inkludera en detaljerad budget för produktionen samt marknadsföringsplan. Av ansökan ska också framgå att fonogrammet har distribution och därmed finns tillgänglig för allmänheten.