Mater

Uruppförande
Datum: 
2017-04-08 18:00
Tonsättare: 
Ylva Q Arkvik
Place: 

Skeppsholmen/Stockholm ̣̣– Eric Ericsson-hallen

Besättning: 
Stråkorkester, piano, slagverk, kör, röster, solister