East 42nd str.

Uruppförande
Datum: 
2017-07-10 18:00
Tonsättare: 
Mauro Godoy Villalobos
Place: 

Italien ̣̣– Torino

Musiker: 
Duo Anlagen
Besättning: 
Cl , gtr