No slash

Uruppförande
Datum: 
2017-03-22 18:00
Tonsättare: 
Klas Torstensson
Place: 

Stockholm ̣̣– Rotundan (Svensk Musikvår)

Musiker: 
Ensemble Either/Or (New York)
Besättning: 
vl, vlc, pf, perc