Livets bröd

Allmänt framförande
Datum: 
2017-11-12 19:00
Tonsättare: 
Kjell Perder
Place: 

Stockholm ̣̣– Enskede kyrka

Musiker: 
Ars longa, dir David Åberg
Besättning: 
kör a cappella