Dense

Uruppförande
Datum: 
2017-03-21 21:15
Tonsättare: 
Kim Hedås
Place: 

Stockholm ̣̣– Kungliga Musikhögskolan

Besättning: 
Elektroakustiskt verk, åtta kanaler