Sjung till Herrens ära

Uruppförande
Datum: 
2017-09-23 18:00
Tonsättare: 
Emil Råberg
Place: 

Luleå ̣̣– Nederluleå Kyrka

Musiker: 
Luleå norra stifts kyrkosångsförbunds medlemskörer, dir. Monica Wasberg
Besättning: 
Kör a cappella