Ansökningsformulär FST-stipendium 2017

Här anger du din beräknade förvärvsinkomst för innevarande år (2017). (Förvärvsinkomst = inkomst av tjänst + inkomst av aktiv näringsverksamhet).
Här anger du din fastställda förvärvsinkomst (före grundavdrag) avseende inkomståret 2015. Om du inte erhållit slutskattsedel ännu anger du deklarerad inkomst istället.
Här anger du din fastställda förvärvsinkomst (före grundavdrag) avseende inkomståret 2014.
Ange om din tonsättarverksamhet bedrivs helt eller delvis i företagsform.
Erhållna STIM-stipendier åren 2015-2017
Erhållna stipendier från Konstnärsnämnden 2015-2017
Beskriv här kortfattat hur du skulle använda ett stipendium från FST.
Beskriv här kortfattat din verksamhet de senaste tre åren (färdiga verk, beställningar, framföranden, medverkan vid festivaler, cd-utgivining, musik till teater, film, dans, mm).