tebogo_monnakgotla_bo_hansson_2.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Pristagare Musikföreningen i Stockholm
Foto: Staffan Engwall