musicavitae_2016_03-fotograf-alexander-mahmoud.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Alexander Mahmoud