2017-02-10
Foto: Alexander Mahmoud

Presentationsdag ny svensk orkestermusik 2017

I syfte att utöka och berika den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare i samarbete med Svensk Musik, Musikaliska Akademien och Musica Vitae den 8 juni en repertoardag i Växjö.

Under en heldag framför Musica Vitae kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10 svenska tonsättare. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd eller motsvarande från svenska orkestrar, samt medverkande tonsättare. Samtliga framföranden spelas in, och tillgängliggörs för de inbjudna.

Partitur av medverkande stycken, samt andra verk av tonsättarna kommer även att finnas tillgängliga på plats. Utvalda tonsättare kommer även att presenteras i en trycksak. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och berika den svenska orkesterrepertoaren.

Utlysning

Tonsättare som önskar delta (eller deras förlag) anmäler här in ett verk, eller utsnitt av ett verk, om maximalt 5-7 minuter, som inte är äldre än 10 år. Komplett material (partitur+stämmor) skall vara deponerat hos Svensk Musik eller utgivet av förlag. Maximalt ett verk per tonsättare. Anmälan senast den 6 mars via fomulär (se länk nedan). Maximal instrumentbesättning är stråkorkester (5,4,3,2,1). Verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande kommer inte att kunna tas med. Mer information om Musica Vitae finns på www.musicavitae.se

Anmälan

Anmälan görs endast genom detta Anmälningsformulär, senast 6 mars 2017. Komplett material (partitur+stämmor) måste vara deponerat på Svensk Musik eller utgivet av förlag innan anmälan kan ske (skicka alltså inga partitur till FSTs kansli).

En fristående kommitté väljer ut de 10 verk som kommer att framföras den 8 juni. Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot resa och övernattning för tillresande tonsättare. 

Frågor

Martin Q Larsson, martinq@fst.se