2017-08-01
Om åtal angående eventuellt mutbrott

Sedan hösten 2014 har en förundersökning för att utreda om FST:s tidigare julmiddag kan anses som givande och tagande av muta pågått. Nu är förundersökningen avslutad, chefsåklagaren har skickat in en stämningsansökan till tingsrätten och rättegång väntas. Martin Q Larsson, som var ordförande och verksamhetschef för FST när anmälan gjordes 2014, är en av dem som står åtalad och representeras av det juridiska ombudet Henrik Hoffman i egenskap av offentlig försvarare.

FST:s julmiddag är en tradition sedan föreningen startades 1918. Julmiddagen har handlat om att skapa kontaktytor i det svenska musiklivet på ett övergripande strukturellt plan och naturligtvis inte med avsikt att påverka enskilda bidragsbeslut. 

För mer information se Frågor & svar nedan.

Kontakt:
Martin Jonsson Tibblin, ordförande
070 964 16 93
martin.tibblin@fst.se