2017-03-14
Bild Martin Q Larsson
Foto: Melker Dahlstrand

Martin Q Larsson lämnar ordförandeposten vid årsstämman

Efter sju år som styrelseordförande och sammanlagt elva år i styrelsen meddelar Martin Q Larsson att han inte ställer upp för omval till ordförande på FSTs kommande årsstämma den 31 mars. Nu ska han ägna sin tid åt egna projekt och åt att komponera musik, men kommer också att fortsätta arbeta främjande för svenska komponister.

– Det har varit ett otroligt lärorikt, utvecklande och spännande arbete att sitta som ordförande för FST, med stora medgångar men också med stora utmaningar genom åren. Jag är otroligt stolt över det arbete vi i styrelsen tillsammans lyckats åstadkomma. FST har just nu en styrelse med mycket hög kompetens, så det känns som ett bra läge att lämna över till en ny ordförande.

Martin Q Larsson har under sina sju år som ordförande haft som högsta prioritet att driva FST som en modern intresseorganisation och relevant aktör inom svenskt musikliv och svensk kulturpolitik, ett arbete hans föregångare inledde, med främsta uppgift att främja tonsättarnas intresseområden inom det konstmusikaliska området. Under hans tid har bland annat debatten om jämställdhet inom musiklivet förts upp på den nationella agendan, inte minst genom den repertoarstatistik över nationalitet, ålder och jämställdhet hos svenska konsert- och operainstitutioner som FST tog fram i samarbete med KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) 2015. Föreningen har även tagit fram arvodesrekommendationer för beställningsverk som vunnit allmänt gillande, en överlevnadshandbok för tonsättare och genomfört en lång rad publika och professionellt inriktade aktiviteter.

Martin Q har därtill representerat FST i ett antal andra organisationer och plattformar, såväl nationellt som internationellt. Han har arbetat aktivt i Stims styrelse där han varit en nyckelperson i många processer, han har suttit i KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) arbetsutskott, styrelsen för ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) samt regeringens Råd för kulturella och kreativa näringar och även varit ordförande för Nordisk Komponistråd.

Under 2017 kommer Martin Q att fortsätta arbeta med några av FSTs projekt men avser också att få tid till egna projekt och sitt eget komponerande. Den 16 mars har han ett uruppförande på Flagey i Bryssel inom ramen för MUSMA, Music Masters on Air, som arbetar för att lyfta fram och promota innovativa komponister, i ett samarbete mellan konstmusikfestivaler och radiokanaler från en rad länder.

– Jag har tusen idéer för framtiden, och kommer att fortsätta arbeta för att främja svenska komponister inom det konstmusikaliska området, i samma anda, på ett eller annat sätt. Jag ser också fram emot att få tid till att komponera musik – och spela mer trumpet!

FSTs valberedning kommer att presentera förslag till ny ordförande i samband med kallelsen till FSTs årsstämma den 31 mars på World Trade Center i Stockholm.