2017-06-09
Foto: FST/Lisa Hansson

Goda resultat för Presentationsdag för ny svensk orkestermusik

Den 8 juni arrangerades för tredje året i rad Presentationsdag för ny svensk orkestermusik. I år med Musica Vitae som värd i Utvandrarnas Hus i Växjö. Orkestern framförde åtta utvalda verk och dagen fylldes även med presentationer, samtal och nätverkande för en särskilt inbjuden publik av bland annat programråd och ansvariga från svenska orkestrar samt medverkande tonsättare. Redan innan dagens slut visade presentationsdagen goda resultat, inte minst genom ett antal framtida samarbeten.

– Syftet med presentationsdagen är att skapa förutsättningar för att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren. Repertoaren bland våra orkestrar måste vara relevant, för såväl publiken som för samhället i stort. Det förutsätter ett konstnärligt och kreativt samtal mellan orkestrar och tonsättare. En sådan plattform vill vi skapa med presentationsdagen, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare som tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk MusikMusica Vitae och Musik i Syd stod som arrangörer av presentationsdagen.

Som ett direkt resultat av dagen inleddes på plats ett flertal samarbeten. Göteborgs Symfoniker respektive Musik i Syd meddelade att man avser att beställa var sitt verk av en av de deltagande tonsättarna. Musica Vitae kommer att framföra ett av dagens presenterade verk i kommande konsertprogram.

– Jag gläds åt dagen, både åt den musik som presenterades, men inte minst åt de viktiga och kreativa samtal som följde. Deltagarna skiljdes åt i en väldigt positiv anda; för svenskt musikliv och för den samtida musikens framtid, säger Susanne Rydén, orkesterchef för Musica Vitae och preses Kungl. Musikaliska Akademien.

Presentationsdagen inleddes av kommunfullmäktiges ordförande Anna Tenje. Därefter framfördes och presenterades de åtta verken, i sin helhet eller som utsnitt under ledning av dirigent Michael Bartosch, och dess tonsättare. Under eftermiddagens program presenterade Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist Levande Musikarv – en databas som tillgängliggör såväl information om tonsättare och verk som noter och inspelningar från det svenska musikarvet. Dagen avslutades med ett panelsamtal där deltagarna diskuterade den svenska orkesterrepertoarens nuläge och framtid, svagheter, styrkor och möjligheter.

 

Paneldeltagare

Michael Bartosch – dirigent, Marco Feklistoff – planeringschef för Göteborgs Symfoniker, Martin Jonsson Tibblin – ordförande för FST, Susanne Rydén – preses Kungl. Musikaliska Akademien och orkesterchef för Musica Vitae. Moderator: Martin Q Larsson.

 

Verk och tonsättare

Bland anmälda verk, efter utlysning, valdes följande till presentationsdagen: Ansgar Beste Rituel bizarreMagnus Bunnskog IrrblossDaniel Fjellström PerceptionMauro Godoy Villa-Lobos MOODSFredrik Hagstedt InsulaeMaria Lithell Flyg Emotionally drivenDavid Riebe Drops of stem cells
Frej Wedlund Tre avslut.

Presentation av medverkande tonsättare och partitur av framförda stycken fanns tillgängliga på plats, tillsammans med andra verk av tonsättarna, framtaget av Svensk Musik. Läs mer om verk och tonsättare hos Svensk Musik.

 

Urvalskommittén 2017

Katarina Andreasson (dirigent), Michael Bartosch (dirigent), Britta Byström (tonsättare), Per Mårtensson (tonsättare).

 

Arrangörer 2017 

Kungl. Musikaliska AkademienFöreningen Svenska TonsättareSvensk MusikMusica Vitae och Musik i Syd.