2017-04-04
FST:s styrelse
FST:s styrelse
Foto: Anna Rut Fridholm

Den 31 mars 2017 hölls FST:s årsstämma i Stockholm. FST har idag totalt 410 medlemmar, varav 376 är tonsättare (74 kvinnor och 302 män), 14 hedersmedlemmar och 20 passiva medlemmar.

Av stämman vald styrelse (från vänster i bild): Ulrika EmanuelssonDror Feiler (vice ordf.), Marcus Wrangö, Maria Lithell Flyg (nyinvald), Martin Jonsson Tibblin (ordf.), Marie SamuelssonSten Sandell och Jenny Hettne.

Pressbild för nedladdning här

Läs mer om styrelsemedlemmarna här