Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (6) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Junctions Music Worxhop

Kurser/Workshops

Junctions Music Worxhop is a tool for establishing new Nordic-British musical networks through artistic collaboration....

Puls - nytt nordiskt stöd till musikarrangörer

Projektfinansiering

Ny ambitiös musiksatsning stöder nordisk livemusik

Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister med int...

 

Nordisk Kulturfond

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

International Composition Competition Vittorio Fellegara - 3rd edition

Kompositionstävlingar

Associazione Musica Aperta is pleased to announce the Third Edition of the International Composition Competition Vittorio Fellegara....

Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Konstnärsnämnden Residens i utlandet

Stipendier

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

3rd OPUS DISSONUS COMPOSITION COMPETITION

Kompositionstävlingar

OPUS DISSONUS is proud of offer the third edition of a piano composition competition open to composers of any nationality and age....

Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition

Kompositionstävlingar

About Ruth Watson Henderson and the Competition...

ISCM World Music Days 2017, Vancouver

Festivaler

From November 2-8, 2017, Canada welcomes the world as Vancouver hosts the ISCM World New Music Days 2017.

...

Projektstöd Stockholms Läns Landsting

Projektfinansiering

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik (beslut mars 2018)

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m....

Celebrate Asia Composition Competition

Kompositionstävlingar

The Seattle Symphony’s Celebrate Asia Composition Competition seeks to recognize emerging composers who are interested in Asian culture, music and traditions....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

7th Harerubeke International Composition Competition (International Composition Competition Harelbeke)

Kompositionstävlingar

For the seventh time, the International Composition Competition Harelbeke will be organized in Harelbeke (Belgium)....

Pages